Onze projecten

Kunst en Architectuur aan de Groene Corridor

Zowel de Stönner-Meijwaardbrug, als de Loopgraaf voor de Vrede hebben een relatie met het militaire verleden van de Princes Irene Brigade, dat in het teken van vrede en veiligheid staat.

Door de historische en de architectonische verbinding aan het landschappelijk lijnelement de Groene Corridor, is ervoor gekozen om deze iconische landschapsobjecten gezamenlijk te openen met een filmvertoning.

De architectonische objecten staan beiden in het teken van het laan-element aan de Groene Corridor tussen Oirschot en Eindhoven. Zij vormen de eerste observatoria die ons uitnodigen het landschap te ontdekken. Zij wakkeren onze zintuigen aan om de gelaagdheid van het landschap waar te nemen en de context van verleden, heden en toekomst te beleven.

Het zijn landschapselementen met een hoogstaande (bio-)technologische achtergrond, die ons door het landschap laten laveren in al zijn facetten.

De Stönner-Meijwaardbrug
De ‘Stönner-Meijwaardbrug’ is een nieuw monument, met een historische betekenis. Het concept ontwerp van Adriaan Geuze van het bureau West 8 is totstandgekomen door inbedding van de brug in het omliggende landschap. Adriaan Geuze heeft namelijk eveneens aan de wieg gestaan van de landschappelijke visie voor de Groene Corridor, waarbij de brug het lijnelement tussen Oirschot en Eindhoven compleet maakt.

Het concept ontwerp van bureau West 8 is input geweest voor de uitvraag tijdens de aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk is het werk gegund aan aannemer Ballast Nedam in combinatie met wUrck Architecten uit Rotterdam.

De naamgeving van de brug geeft de historische gebeurtenissen letterlijk en figuurlijk een gezicht, door te refereren naar de gesneuvelde soldaten die zich tijdens WOII inzetten om Oirschot te bevrijden.

Ondanks dat de brug in tijden van oorlog twee maal vernietigd is, vormt hij nu weer een verbindende schakel in de stad-land-verbinding tussen de historische markt in Oirschot en het 18 Septemberplein in Eindhoven.

De ‘Stönner-Meijwaardbrug’ zorgt ervoor dat de Groene Corridor bestaansrecht krijgt als belangrijk landschappelijk lijnelement tussen Eindhoven en Oirschot en verbeterd de gelegenheid om de historische kern van Oirschot te kunnen ontdekken als reiziger of recreant.

De Stönner-Meijwaardbrug zal op die manier een essentiële bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Oirschot voor mensen uit de omgeving, het aantrekken van bezoekers, wat op haar beurt weer een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp.

De Loopgraaf voor de Vrede
In 2019 is in het kader van het project ‘Kunst aan de Groene Corridor’ gekozen voor de totstandkoming van het concept-ontwerp ‘Loopgraaf voor de Vrede’ van Marco Vermeulen. Het eerste landschapsobservatorium aan de Groene Corridor, dat onderdeel uitmaakt van het verder te ontwikkelen concept ‘Doors of Perception’.

Een concept aan het landschappelijke lijnelement, waarbij onze zintuigen op allerlei manieren worden geprikkeld.

Met dit concept wordt door middel van diverse kunstobjecten een gezicht gegeven aan de gelaagdheid van het landschap, in de stad-land-verbinding tussen Oirschot en Eindhoven.

Door een kunstcommissie bestaande uit stakeholders en onafhankelijk deskundigen is ervoor gekozen, om dit observatorium ‘Loopgraaf voor de Vrede’ op het militaire oefenterrein van Defensie (de Oirschotse Heide) te realiseren.

De loopgraaf, in de vorm van een vredestreken, biedt een bijzonder perspectief op de Oirschotse Heide en een unieke inkijk in een van de laatste ongestoorde Podzolbodems van Nederland. Kenmerkend voor deze duizenden jaren oude bodem is de uitspoeling van ijzer uit de bovenste lagen, waardoor lagere aardlagen juist ijzerrijk worden en daardoor geel-oranje kleuren. Mits u geluk heeft ervaart u ook het schouwspel van militaire oefeningen. Deze oefeningen staan in dienst van de wereldvrede.

Ter plaatse van de wanden zijn natuurlijke voedingsstoffen geïnjecteerd voor bodem-eigen-bacteriën, die het natuurlijk mineraal calciet produceren en waarbij CO2 wordt gebonden. Het calciet fungeert als bindmiddel tussen de zandkorrels, waardoor een harde wand ontstaat. Dit zorgt voor de instandhouding van de loopgraaf.