Onze projecten

Loopgraaf van de Vrede

In 2019 is in het kader van het project ‘Kunst aan de Groene Corridor’ gekozen voor de totstandkoming van het concept-ontwerp ‘Loopgraaf voor de Vrede’ van Marco Vermeulen. Het eerste landschapsobservatorium aan de Groene Corridor, dat onderdeel uitmaakt van het verder te ontwikkelen concept ‘Doors of Perception’.

Een concept aan het landschappelijke lijnelement, waarbij onze zintuigen op allerlei manieren worden geprikkeld.

Met dit concept wordt door middel van diverse kunstobjecten een gezicht gegeven aan de gelaagdheid van het landschap, in de stad-landverbinding tussen Oirschot en Eindhoven.

Door een kunstcommissie bestaande uit stakeholders en onafhankelijk deskundigen is ervoor gekozen, om dit observatorium ‘Loopgraaf voor de Vrede’ op het militaire oefenterrein van Defensie (de Oirschotse Heide) te realiseren.

De loopgraaf, in de vorm van een vredestreken, biedt een bijzonder perspectief op de Oirschotse Heide en een unieke inkijk in een van de laatste ongestoorde Podzolbodems van Nederland. Kenmerkend voor deze duizenden jaren oude bodem is de uitspoeling van ijzer uit de bovenste lagen, waardoor lagere aardlagen juist ijzerrijk worden en daardoor geel-oranje kleuren. Mits u geluk heeft ervaart u ook het schouwspel van militaire oefeningen. Deze oefeningen staan in dienst van de wereldvrede.

Ter plaatse van de wanden zijn natuurlijke voedingsstoffen geïnjecteerd voor bodem-eigen-bacteriën, die het natuurlijk mineraal calciet produceren en waarbij CO2 wordt gebonden. Het calciet fungeert als bindmiddel tussen de zandkorrels, waardoor een harde wand ontstaat. Dit zorgt voor de instandhouding van de loopgraaf. 

Meer informatie over het project kan je hier lezen.

Colofon Loopgraaf voor de Vrede
‘Kunst aan de Groene Corridor’ en het gelanceerde concept ‘Dors of Perception’ van Studio Marco Vermeulen, wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, in het kader van de regeling Landschappen van Allure.
De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door advies van Kunstloc Brabant.
Financiële ondersteuning:
• Gemeente Oirschot
• Provincie Noord-Brabant – Landschappen van Allure
• Regio deal Brainport Eindhoven
• Kunstloc Brabant – Impulsgelden
• DPD Nederland
Idee en ontwerp: 
• Studio Marco Vermeulen te Rotterdam
 
Uitvoering:
• Franki Grondtechnieken te Dordrecht
• Groundwater Technology te Rotterdam
 
Film:
• RoySoetekouw Beeld & Fotografie te Nijmegen