Onze projecten

Over het Living Lab High Tech High Green

Het landschap draagt sterk bij aan leefkwaliteit en een aantrekkelijk landschap is daarmee een absolute voorwaarde van een succesvolle kenniseconomie. Deze draait immers om menselijk kapitaal en vooral talent is erg kieskeurig over waar het zich vestigt. In kennisintensieve sectoren, zoals de High Tech-industrie, geldt nu al: jobs follow talent. Bovendien zijn werknemers die bewegen en groen in de nabijheid hebben productiever en minder vaak ziek. De nieuwe economie draait om ontmoetingen, nabijheid en circulariteit. Dat betekent iets voor de inrichting van onze openbare ruimte, woon- en werkmilieus en open landschappen in de invloedsfeer van de stad. Wereldwijd, ook in Nederland, is de trend dat de economische en fysieke groei zich afspeelt in metropolitane gebieden. Het (historische) landschap speelt ook een belangrijke rol in de regionale identiteit. Nederland is koploper als het gaat om leefkwaliteit. Het is dus in ons voordeel dat we die kwaliteit als een steeds relevanter vestigingsfactor kunnen inzetten in de mondiale concurrentiestrijd.

Dit Living Lab concentreert zich ten aanzien van landschap als vestigingsvoorwaarde op het creëren van eigenaarschap bij anderen dan de overheid. Praten met burgers en bedrijven is belangrijk, zeker als het gaat om acceptatie van verandering, maar niet genoeg. Echte betrokkenheid en eigenaarschap ontstaat pas als men aandeelhouder is met een concreet belang.

Eigenaarschap voor het landschap! Dit is hét doel voor Living Lab High Tech High Green. De instandhouding en ontwikkeling van landschap en natuur is niet een aangelegenheid van enkel de overheid en terrein beherende organisaties. Bedrijven en bewoners participeren steeds meer en intensiever in het landschap. Tijdens de Landschapstriënnale in het gebied tussen Eindhoven en Oirschot ligt de focus op het enthousiasmeren van bedrijven en bewoners voor het gebied en het duiden van de mondiale waarde van deze plek waar High Tech bedrijvigheid zich vestigt in een groene, landelijke en recreatief aantrekkelijke omgeving. Een landschap van bezinning, inspiratie, genieten en ook hard werken.

Bedrijven en bewoners pakken de lead in de doorontwikkeling van dit hoogwaardige werk- en recreatielandschap, omarmen het groene concept van de gebiedsontwikkeling en tonen eigenaarschap.

Aanmelden voor de conferentie?